Nyheter 

Logo og webside

Med hjelp fra Apriil Procontra, har vi nå fått påplass Logo og nytt fargeuttrykk. Vi har også laget oss en webside.

Produksjon av enheter

I forbindelse med Innovasjon Norge og produkttest, er det behov for flere enheter. 

Kommersialiseringstilskudd

Innovasjon Norge bidrar til utvikling av Casper

Produkttest

Vi har fått avtale om å teste vårt produkt hos en stor nasjonal aktør.

Patent innvilget

Casper er patentert

Vinner av Gründer academy delfinale 2023

Vi har vært heldige å få plass i gründer programmet til SR-Bank stiftelsen. 

Validè investerer i Casper

Validè som er en av Norges beste inkubator har valgt å investere i Casper

Vinner av ITSA start
høst 2022

Casper vant ITSA start høsten 2022.