Patent på Casper

Vi har fått patentert både utførelse, metode og system på løsningen vår. Vi har patent i Norge, og patentsøknaden er videresendt til det Europeiske patentkontoret. Vi tar sikte på å ta ut patent i de deler av verden hvor Casper kan gjøre en kommersiell suksess.