Hva er unikt med Casper?

Størrelsen til Casper gjør at den passer inn i hulrommet i en pall, og kan kjøre helt igjennom. Når pallen skal løftes benyttes to vilkårlige enheter som jobber sammen for en periode. 

De løfter og bringer pallen dit en ønsker. Enhetene kan plukke opp og sette fra seg paller på egenhånd. Pallene med varer kan settes tett i tett, selv da vil enhetene kunne hente varene frem senere.

Hvordan øker vi lagerkapasiteten?

Standard pallereoler krever et ganske stort område til å manøvrere trucken frem til pallen. Casper bruker hulrommet i pallen til å forflytte seg, noe som gjør at utnyttelsesgraden av arealet økes betraktelig. Vi må selvsagt ha noen kjøreganger, men det reduseres til et minimum.  Det finnes flere oppsett som kan benyttes, alt etter om vi er ute etter maksimal lagerkapasitet eller å øke hastighet på vareplukk.

Driftkostnader


Tallene vi ser når vi sammenligner med andre lagersystem tilsier at vi kan halverer kostnaden sett i forhold til de vanligste lagersystemene på markedet i dag. Hoveddelen av kostnadene kuttes innen personal og oppvarming. I mange tilfeller vil også en kostbar utvidelse av lagerareal kunne utsettes en god stund. 
Driftsikkerhet


Da Casper systemet benytter et stort antall roboter for å utføre plukk, vil et havari på en robot knapt merkes. I andre systemer kan et havari på en enhet få stor påvirkning på vareflyten. 

Personsikkerhet


Risiko ved lagring av paller i høyden er redusert betraktelig. Ved bruk av vårt system vil det maks være en etasjehøyde en vare kan falle ned. Fare for kollisjon mellom trucker og mellom truck/person er også fjernet. Belastningsskader blant de ansatte blir også redusert ved å bruke Casper.