Investering fra Validè

I ITSA Start programmet lært vi utrolig mye, og er å anbefale for alle som ønsker å ta steget ut i Gründer-verden. Programmet ble avslutte med finalepitch hvor vi ble kåret som vinner. 

Ekstra fornøyde var vi da Valide etterpå gav oss tilbud om Inkubatoravtale og Investering.   Vi mener Valid er gode å ha med på eiersiden, nå som vi skal jobbe videre mot det internasjonale markedet.