Midler fra Innovasjon Norge 

Under ITSA Start og Gründer Academy fikk vi innspill om viktige sjekkpunkt i søknad om midler, vi ble også satt i kontakt med ansatte i Innovasjon Norge. Etter hyggelig og lærerik dialog med Innovasjon Norge, hvor vi har avklart alt fra marked til finansieringsplan, er vi nå blitt tildelt tilskudd til vårt prosjekt og til Mentor.  

Prosjektet går i korte trekk ut på å produsere flere Casper-enheter, med etterfølgende test av funksjon og samkjøring.