For Investorer
Dagens eiere består av de to Gründerne, alle deltakerne i teamet og Valide'.

Ellers er vi tildelt kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge og midler fra Gründer Academy i forbindelse med at vi ble vinner av delfinalen i Stavanger høst 2022.


Vi planlegger å hente inn mer kapital Q2, 2024.