Visjon

Hva skal til for å si opp en trygg jobb som daglig leder og prosjektleder i en bedrift, som en også eier store deler i?

Vi som gründere har sterk tro på Casper, og ønsker å skape noe mer for oss og for regionen!Potensialet

Vi ser et enormt potensiale for løsningen. Markedet for produktet er hele verden. Årlig
omsettes det for tilsvarende 1800 milliarder norske kroner innen segmentet automasjon av logistikk og lager. Casper har et stort potensiale i dette markedet pga. muligheten til å øke lagerkapasiteten og redusere driftskostnadene i forhold til andre systemer.

Muligheten

Autostore fra Nedre Vats viser at det er mulig å skape en internasjonal suksess fra Rogaland. Vi ønsker selv å bygge hovedkontor og produksjon i vår region og benytte oss av kompetansen som finnes i distriktet. Med høy grad av automasjon i produksjonen og kort vei fra idé og utvikling til produksjon, mener vi det vil være mulig å etablere den første produksjonslinjen lokalt. 

Måltall

Hovedkontoret og produktutvikling skal ligge sentralt i Norge.
Innen 2028 har vi som mål å omsette for 400 millioner norske kroner, med over 100 ansatte.
Vi vil jobbe for å være en attraktiv arbeidsplass innen nytekning og teknologi, og samtidig skape en bred sosial plattform blant de ansatte, det å inkludere er en verdi som verdsettes høyt hos oss.
Våre produkter skal gi positive bidrag til miljø og klima.