Marked

Vi ser et enormt potensiale for løsningen.
Markedet for produktet er hele verden.

Årlig omsettes det for tilsvarende 1800 milliarder norske kroner innen segmentet automasjon av logistikk og lager.

Casper har et stort potensiale i dette markedet pga. muligheten til å øke lagerkapasiteten og redusere driftskostnadene i forhold til andre systemer.

Det er mulig!

Historien om Autostore viser at det er mulig å skape et system som er konkurransedyktig i verden.

Det neste tiåret vil logistikkbransjen måtte gjennomgå en enorm forandring. Lagerdriften må effektiviseres hvis man skal henge med i markedet.