Bygget for å vare

Nærmiljøet

Casper drives av ren elektrisk kraft, og avgir ingen avgasser til omgivelsene. Transport av varer utføres på en slik måte at det ikke virvles opp støv. Temperaturen kan reduseres i de store lagerområdene, samtidig som den holdes komfortabel i områder som de ansatte oppholder seg.

 Den eneste støyen fra Casper som overstiger 25dB er når den vil varsel personell i nærheten om sin bevegelse.

Det ytre miljøet

Produksjonen av Casper utføres bærekraftig. Målt i masse er 95 prosent av Casper sammensatt av produkter som vi kjøper lokalt. Kun de resterende 5 prosent importeres. Casper består av moduler som kan repareres og erstattes. 

Vi er stolte av å bygge hver enkelt Casper med en slik kvalitet at forventet levetid er på over 20 år. Ved oppgradering av moduler vil enheten fortsatt ha de beste egenskapene i forhold til batterikapasitet, posisjonering og datakraft. 

FN Bærekraftsmål

Vi er positiv til alle bærekraftsmålene til FN og ønsker å handle i tråd med dem. 
Her har vi samlet et utvalg mål hvor vi beskriver hvordan vi aktivt bidrar i riktig retning med Casper
  

Industri, innovasjon og 
Infrastruktur

Bærekraftmål nr 9, er selve kjernen hos. Vi ønsker å bygge gode industriarbeidsplasser, med bakgrunn i innovasjon og ingeniørkunst.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi mener bærekraftmål nr 12, ansvarlig forbruk og produksjon forteller mye om oss som gründere. Det å være nøysom ligger i vår ryggmarg, og i tillegg til å spare miljø gir det økonomiske gevinster som er viktig i det internasjonale markedet.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi har erfaring fra undervisning, og har sett hvordan inkludering og arbeid gir vekst. Det er noe vil vil jobbe for også med Casper.

Ren energi til alle

De fleste vil ikke se koblingen mellom et logistikk system og bærekraftsmål 7, ren energi til alle. Men vi jobber med en spennende patentsøknad på dette området.